1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. İşte halimiz! Erzurum LGS Türkiye ortalamasında 58. sırada
İşte halimiz! Erzurum LGS Türkiye ortalamasında 58. sırada

İşte halimiz! Erzurum LGS Türkiye ortalamasında 58. sırada

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları kapsamında 2019 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav değerlendirmesini yayınladı.

A+A-

Rapora göre, geçtiğimiz puan ortalaması ile 60. Sırada yer alan Erzurum, bu yıl  net ortalamada 58.sırada, Türkçe net ortalamasında 61, matematikte 64, Fen Bilimlerinde 56, T.C İnkılap Tarihi’nde 48, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 22, Yabancı Dil dersinde ise 58.sırada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları kapsamında

2019 LGS  Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav değerlendirmesini yayınladı.

Doğu Anadolu illerinin büyük bir kısmının Erzurum’dan alt sıralarda yer aldığı raporda, bu yıl  genel sıralamada Erzincan 13, Elazığ 46, Bayburt 48,  Bingöl 65, Iğdır 67, Kars 68, Bitlis 70,Ardahan 71, Muş 74, Van75, Ağrı 77 ve Hakkari 80. sırada yer aldı.

Tunceli’den sürpriz

Muğla’nın genel  ortalamada 7,28 ile Türkiye birincisi olduğu sıralamada, sürpriz Tunceli’den geldi. 583 öğrenciyle LGS’ye katılan  ve  geçen yıl 57’inci olan Tunceli, 7,23 genel ortalama ile Türkiye ikincisi, Türkçe’de 11,24 ile dördüncü, 4,04 ile Matematikte ikinci, Fen bilimlerinde 9,40 ile birinci, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 7,34 ile birinci,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 6,38 ile ikinci, Yabancı Dil de 4,95 ile ikinci oldu. Bölgenin ikinci sürprizi genel sıralamada 13. Sırada yer alan Erzincan’dan geldi. Geçen yıl 6 olan Malatya bu yıl 32. oldu, Elazığ 46, Erzurum 58, Bingöl 65, Iğdır 67, Kars 68, Bitlis 70,Ardahan 71, Muş 74, Van75, Ağrı 77 ve Hakkari 80. sırada yer aldı.

Erzurum’un performansı

10. 261 öğrencinin katıldığı Erzurum’un genel ortalaması 5,75 ve bu ortalama ile 58.Türkçe’de 8,97 ortalama ile 61, 2,55 ortalama ile 64, Fen bilimlerinde 7,19 ile 54,TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 6,15 ortalama ile 48. Sırayı elde etti.  Erzurum’un en iyi performansı 6,29 ortalama ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde oldu. Erzurum bu derste  22 .sırada yer aldı. Erzurum’un Yabancı Dil Dersi performansı ise 3,38 ortalama ile 58.sıra oldu.

Feridun Fazıl Özsoy yazdı... OLSUN DİNİMİZ KUVVETLENDİ YA…

Genel değerlendirme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sunuş yazısıyla başlayan ve 36 sayfalık raporda sınava ilişkin değerlendirme yapıldı.

Raporun Yönetici  özeti bölümünde genel değerlendirme yer aldı. Sınavın gerekçeleri  ve sayısal verilerin değerlendirildiği raporda “Merkezi Sınav, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu raporda 2019 Merkezi Sınava katılan öğrencilerin performansları incelenmiş ve alt testlerin psikometrik özellikleri değerlendirilmiştir. 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde sözel bölümü 09.30, sayısal bölümü 11.30’da başlayan iki oturum halinde uygulanmıştır. Merkezi Sınava 1.074.013 öğrenci başvurmuş, bu öğrencilerden 1.029.555’i sınava katılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. Sınıftan mezun olan öğrencilerin %85,08’i Merkezi Sınava katılmıştır” denildi.

Özetin daha sonraki bölümünde de  öğrenci performansları üzerinde durularak şu bilgiler verildi: “

Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru sorulmakta ve 75 dakika cevaplama süresi verilmektedir. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru bulunmakta ve öğrencilerin bu soruları yanıtlamak için toplam 80 dakika süreleri bulunmaktadır. Merkezi Sınava katılan öğrencilerin alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısı dağılımları incelenmiştir. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına 565 öğrenci doğru cevap vermiştir. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Türkçe alt testinde (11,75) en düşük başarıyı Matematik alt testinde (5,09) göstermiştir. Sayısal bölümde yer alan diğer alt test olan Fen Bilimlerinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,97 olarak hesaplanmıştır. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 6,88, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,83 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,65’tir. 2019 Merkezi Sınavda yer alan soruların özellikleri detaylı olarak analiz edilmiş ve sınavın psikometrik özelliklerine ilişkin bilgi verilmiştir. Alt testlerdeki sorulara ilişkin 2019 Merkezi Sınavda hesaplanan ortalama güçlük, ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları ölçme araçlarında istenen düzeylerin üzerinde değerlere sahiptir. 2018 Merkezi Sınav istatistikleriyle kıyaslandığında soruların ayırt edicilik düzeyleri ve güvenirlik katsayılarında artış görülmüştür. 2019 Merkezi Sınavda soruların boş bırakılma oranları her bir alt testte hesaplanmış ve hesaplanan 2018 Merkezi Sınavdaki oranlarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, Yabancı Dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2019 Merkezi Sınavda boş bırakılma oranlarının düştüğünü göstermektedir. MEB tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde sayısal bölüm için cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılması kararı Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde soruların boş bırakılma oranlarının azalmasına katkıda bulunmuştur. Alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri dikkate alınmıştır. Anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırılmış ve eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıftaki yılsonu başarı puanlarının ortalaması olan okul başarı puanı ortaokulda akademik performansın bir göstergesidir. Öğrencilerin merkezi sınav puanları ile okul başarı puanları arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, merkezi sınav puanları ile okul başarı puanları arasında pozitif ve güçlü (ρ=0,855) bir ilişki olduğunu göstermiştir”.

 

BÖLGE İLLERİ

TUNCELİ          583      11,24   4,04     9,40     7,34    6,38    4,95

ERZİNCAN       2.380   10,39   3,35     8,42    6,87     6,55     4,18

MALATYA        11.680 10,01   3,22     7,87     6,50     6,44     3,75

ELAZIĞ            7.692   9,57    2,88     7,30     6,25     6,25     3,64

ERZURUM       10.261 8,97     2,53     7,19     6,15     6,29    3,38

BİNGÖL           4.131   8,31     2,34     6,63     5,78     6,03     3,09

AĞRI                8.418   6,07     1,03     4,93     4,70     5,10     2,13

BİTLİS              5.656   7,12     1,77     5,88     5,00     5,44     2,63

ARDAHAN       1.405   7,32     1,44     5,50     5,29     5,35     2,68

IĞDIR               2.798   7,26     1,68     6,04     5,31     5,36     2,90

KARS               3.942   7,45     1,49     5,81     5,41     5,48     2,89

MUŞ                 6.773   6,69     1,56     5,44     4,83     5,26     2,49

VAN               18.239   6,59     1,45     5,28     4,74     5,03    2,55

HAKKARİ      4.473   5,26 ,   0.82     4,13    3,99     4,35     1,97

 

ERZURUM

GENEL TÜRKÇE           MAT    FEN      İNKILAP T.       DİN      Y.DİL

2018    60        52                    62        61        44                    44        65

2019    58        61                    64        56        48                    22        58

 

2018 LGS’de Erzurum

Erzurum 336,86 ortalama ile 60. Olmuştu.

Doğu Anadolu illerinin büyük bir kısmının Erzurum’dan alt sıralarda yer aldığı raporda, Malatya 6.,Elazığ’ın 9, Bingöl’ün 42 ve Tunceli’nin de 57’inci sırayı paylaşmıştı.

Derslere göre sıralama

Rapordaki verilere göre ders sorularına göre de sıralama yapıldı. Buna göre Erzurum,  Türkçe’de 52, Matematikte 62, Fen Bilimlerinde 61, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 44, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nde 38’inci sıralarda yer aldı. Yabancı dil de ise 65’inci oldu.

Rapora göre: Erzurum’dan sınava katılan öğrencilerin 20 Türkçe sorusundan 16.34, Matematikten (20 soru) 6,25, 20 sorulu Fen Bilimleri’nden 12,49, 10 sorulu T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alanında 9,28, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 soru) 9,76, 10 sorulu Yabancı Dil’de 7,35 ortalamalarını elde etti. 100-500 arası Sınav puanın bölümünde ise Erzurum’daki öğrencilerin puan ortalaması 336,86 olarak belirlenmişti.

İrfan TARAKÇIOĞLU

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.